انتخاب های برتر
consulting
استخدام
مشخصات فردی
* نام : * نام خانوادگی :
  نام پدر :   تاریخ تولد :
  شماره شناسنامه :   محل تولد :
  شهرستان :   وضعیت خدمت :
  مدرک تحصیلی :   جنسیت :
  وضعیت تاهل :
اطلاعات تماس
* شماره تلفن : * شماره تلفن همراه :
  پست الکترونیکی :
آدرس محل سکونت
  استان :   شهرستان :
  آدرس :
تخصص ها
  زمینه تخصص :   میزان تسلط :
  زمینه تخصص :   میزان تسلط :
  زمینه تخصص :   میزان تسلط :
آشنایی با زبان های خارجی
   مکالمه :    ترجمه :    خواندن :    نوشتن :
  زبان خارجی :
  زبان خارجی :
سوابق شغلی
  نام موسسه/شرکت :   از تاریخ :   تا تاریخ :   آدرس و تلفن :   علت ترک کار :
انتظارات
* حقوق درخواستی :   ریال